vocaloid

ไปเวิ่นโออิชิมา
 
แปะ
 
ไว้ก่อน
 
 
 
 
 
 
ไม่ได้ไปงานคอสมานานม้ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 
ได้เจอหลายๆคนที่คิดถึง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปื่อย
 
ช่วงนี้ยุ่งธีสิส
 
ไม่มีเวลาแต่ก็ยังไปเวิ่น ไม่เจียมตัวเลย
 
นิ
 
 
 
 
 
ไปอีกทีเจเฟสนู่นนะ (จูบรอบวง)
 
ไว้เจอกัน
 
 
 
 
ป.ล.กำลังหาโลเกชั่นพับเพียบอยู่